Valvaka 2018 – Hall Media

Daniel ansvarade för den småländska valvakan hos Hall Media. Det innefattade bland annat att skapa grafiken som användes.